ทัวร์ต่างประเทศ

เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ 3  วัน 2  คืน

วันแรก               หาดใหญ่ – เก็นติ้ง    (อาหารเที่ยง,เย็น)

06.00น  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบนั้นนำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดาผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางและมุ่งหน้าสู่ประเทศมาเลเซียโดยใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ระหว่างการเดินทางผ่านเมืองจังโหลน บัตเตอร์เวิร์ท

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทางเมืองอีโปห์(1)

 บ่าย      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้งมหัศจรรย์เมืองในหมอกบนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นประมาณ16-23องศาตลอดปี นำท่าน ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า สนุกกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้เร็วถึง 6 เมตร/วินาที ยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบ  อากาศบริสุทธ์อันหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ถึงเก็นติ้งนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First world ซึ่งมีห้องพักมากที่สุดในโลก  

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเก็นติ้ง (2) จากนั้นนำท่านเสี่ยงโชคคาสิโนบนเกาะเก็นติ้ง (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าสำหรับสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิตรองเท้าหุ้มส้นสำหรับสุภาพสตรีแต่งกายตามสมัยนิยม) ท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคเเช่น รูเล็ต บาคาร่า แบล็คแจ็ค และสล๊อตแมทชีนเชิญตามอัธยาศัย หรือเลือกพักผ่อนกับการชมโชว์เข้าชมมายากลที่ตระการตายิ่งใหญ่จากต่างประเทศในเธียเตอร์    (ไม่รวมในแพ็กเก็ตทัวร์) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตาม  หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World, Ripley’s Belive It or Not *ไม่รวมในแพคเก็จ*ท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติของผู้ก่อตั้งและงานก่อสร้างของเก็นติ้งตั้งแต่เริ่มต้น นั่งเรือกอนโดล่าแบบเวนิส    ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลก

ที่พัก     โรงแรม First World หรือเทียบเท่า

วันที่สอง           เก็นติ้ง –ปุตราจาย่า- กัวลาลัมเปอร์    ( อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น )

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารโรงแรมที่พัก(3)  จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเก็นติ้ง  นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจาย่า  ซึ่งเป็นเมืองใหม่ของมาเลเซียที่รวบรวมศูนย์ราชการของเมืองกัวลาลัมเปอร์     นำท่านชม มัสยิดหินอ่อนสีชมพู Putra Mosque ที่ใหญ่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์มีโดมสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ โดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความ โดดเด่นด้วย สะพานปุตรา สะพานแขวนกลางทะเลสาบที่มีความสวยงามและชมรัฐสภา อาคารที่ทำการนายกรัฐมนตรี โดดเด่นตรงที่มีโดมสีเขียวดูคล้ายๆ กับมัสยิด ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถาปัตยากรรมที่ล้วนได้รับการออกแบบให้มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ ได้ชมอนุสาวรีย์มิลเลนเนียม ศูนย์ประชุมแลคคลับปุตราจาย่าและท่านจะได้ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง (4)    นำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น จัตุรัสอิสราภาพเมอร์เดกาสแควร์ Dataran Merdeka  (ลานแห่งอิสระภาพ)ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100   เมตร  ,มัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์  นำท่านผ่านชมตึกรัฐสภา,อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง     จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและชมโรงงานช็อคโกแลต ที่มีช็อคโกแลตของโรงงานช็อคโกแลตนี้ตั้งวางจำหน่าย ตั้งแต่ช็อคโกแลตนมธรรมดา, ผสมแอลมอนด์,ผสมพริก,ผสมโสม,ผสมพริก,ไวท์ช็อคโกแลต, ดาร์คชอคโกแลตฯลฯ ซื้อกินเองหรือเอาไปเป็นของฝากแด่คนที่ท่านรักและผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยาจีน,ร้านนาฬิกาปลอดภาษี  หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวังอิสตาน่าไนการ่าที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์แห่งมาเลเซีย ที่นี่อนุญาตให้เก็บภาพเพียงด้านนอกของพระราชวังเกับทหารสี่นายที่อยู่ประจำด้านหน้าประตูทางเข้าด้วยมาดสุขุม ภายใต้เครื่องแต่งกายทหารเต็มยศ ให้เราได้ถ่ายภาพสิ่งที่ขาดไม่ได้นำคณะถ่ายรูปคู่กับ TWIN TOWER  ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท มีความสูงถึง 452 เมตรนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอิสระช้อปปิ้งที่  ศูนย์การค้า KLCC ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์  เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกภายในตึกแฝด KLCC  ตึกนี้จะมีแหล่งช๊อปปิ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของตึก นั่นคือ ห้างสรรพสินค้า  ซูเลีย( SURIA KLCC SHOPPING CENTER) ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เรียกว่าสารพัดแบรนด์เนมที่คุณสามารถนึกชื่อได้ก็มารวมกันอยู่ที่ห้างแห่งนี้ 

เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก      Silka Maytower Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม           กัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่    ( อาหารเช้า , เที่ยง )

เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารโรงแรม(6)  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง(7)  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ

 เย็น      นำท่านเดินทางถึงยังจังโหลนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิเช่น เหล้า,บุหรี่ ฯลฯ ที่ห้าง DUTY FREE จังโหลน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประทับตราหนังสือเดินทางเข้า สู่ประเทศไทย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคาทัวร์รวม                                                                

-โรงแรมที่พัก 2 ท่าน/ห้อง                                               

-อาหารระบุตามโปรแกรม 7 มื้อ                                      

-รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ                                                                               

-ประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ1,000,000 บาท                         

-น้ำดื่มวันละ 1 ขวด                                                            

-ค่ากระเช้าขึ้นลงบนเก็นติ้ง

ราคาทัวร์ไม่รวม

-ค่าเข้าชมต่างๆ 

-ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรม

-ค่าหนังสือเดินทาง                                        

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณที่จ่าย 3%

-ทิปน้ำใจไกด์และคนขับรถ        

 

 

*****************************************************************************

(โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

 

 

 ดูทั้งหมด