ทัวร์ต่างประเทศ

ปีนัง-คาเมร่อน-เก็นติ้ง 3 คืน 4 วัน

วันแรก หาดใหญ่ –  ปีนัง ( อาหารเที่ยง  เย็น )

06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านออกเดินทางจากตรังเพื่อเดินทางสู่สะเดาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย – มาเลเซียเพื่อนำท่านสู่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ถึงเกาะปีนังนำท่านข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลกซึ่งยาว 13.5 กม.  ถึงเกาะปีนังเมืองทีได้รับขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ”  หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก   พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดงออกมาในรูปแบบของบ้านเรือน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “วัดเขาเต่า” ( KEK LOK SI ) ซึ่งจะมีเต่ามากที่สุดในวัดนี้ เชิญให้อาหารเต่าและชมเจดีย์หมื่นพระซึ่งเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง สองข้างทางเต็มไปด้วยแผงลอยที่ขายสินค้าราคาถูก และของที่ระลึกให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านซิตี้ทัวร์เกาะปีนัง  ชมบรรยายกาศรอบเมืองปีนังซึ่งมีวัฒนธรรมแบบผสมผสาน แบบเอเซียกับตะวันตก  นำท่านเดินทางชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “ วัดไชยมังคลาราม “ ซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ,วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตตระการตา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจอร์จทาวน์ ชมป้อมปืนเก่าคอนวอลลิสและหอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย  อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  นอกจากนี้ปีนังยังโบราณสถานอีกมากมายที่อยู่สองข้างทาง ซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เช่นวัดอินเดีย ซิกห์ วัดจีน โบสถ์คริสจักรต่าง ๆ  และตึกรามบ้านช่องแบบโบราณซึ่งปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์ไว้คงเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมผสานกับแบบจีนโบราณ    จากนั้นนำท่านช๊อบปิ้งห้างเกอนี่พลาซ่า  หรือห้างควีนเบย์  ที่มีสินค้าจากทุกมุมโลกทันสมัยที่สุดในเกาะปีนัง

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารริมทะล  จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยให้ท่านได้เลือกชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะปีนัง

 

วันที่สอง ปีนัง – คาเมร่อน ( อาหารเช้า  เที่ยง เย็น )

เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ภัตตาคารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ยอดเขาคาเมร่อนท่านจะพิชิตความคดเคี้ยวของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโค้งซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2000 เมตร

เที่ยง       นำท่านรับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง    จากนั้นนำท่านเดินทางต่อถึงยอดเขาคาเมร่อน ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น“ซาไก” พร้อมกับสัมผัสอากาศเย็นสบายประมาณ 12-25 องศา ตลอดปีให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศแสนโรแมนติก จากนั้นแวะชิมชาที่มีชื่อเสียงของคาเมร่อนและให้ท่านถ่ายรูปที่บริเวณไร่ชาบารัตขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาที่มีรสชาติอร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้าน

เย็น         นำท่านรับประทานอาหารเย็นแบบสติมโบ๊ท (สไตร์คาเมร่อน) ตามอัธยาศัยท่านจะลิ้มรสกับผักเมืองหนาวสดๆและรสชาติน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์และนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมHeritage หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม คาเมร่อน -  เก็นติ้ง ( อาหารเช้า เที่ยง,เย็น  )

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมที่หลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาคาเมร่อนโดยระหว่างทางนำท่านเข้าเที่ยวแควนตัสวัลเล่ย์ชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวและกระบองเพชรที่อายุกว่า 10 ปีเป็นดอกไม้จากประเทศเมืองหนาวที่ออกดอกกันสีสดๆช่วงเช้าให้ท่านสัมผัสไอเย็นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นให้ท่านแวะซื้อพืชผักเมืองหนาวที่ตลาดประจำเมืองก่อนเดินทางลงเขาคาเมร่อน   จากนั้นให้ท่านได้แวะสวนสตรอเบอร์รี่ซึ่งมีสตรอเบอร์รี่ให้ท่านได้สามารถชิมและดูวิธีปลูกสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ให้ท่านได้ซื้อของฝากจากร้านสตรอเบอร์รี่ฝากคนที่ท่านรัก

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีน จากนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้งมหัศจรรย์เมืองในหมอกบนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นประมาณ16-23องศาตลอดปี  นำท่าน ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า สนุกกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้เร็วถึง 6 เมตร/วินาที ยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบ อากาศบริสุทธ์อันหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ถึงเก็นติ้งนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First world ซึ่งมีห้องพักมากที่สุดในโลก

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นนำท่านเสี่ยงโชคคาสิโนบนเกาะเก็นติ้ง (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าสำหรับสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิตรองเท้าหุ้มส้นสำหรับสุภาพสตรีแต่งกายตามสมัยนิยม) ท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคเเช่น รูเล็ต บาคาร่า แบล็คแจ็ค และสล๊อตแมทชีนเชิญตามอัธยาศัย หรือเลือกพักผ่อนกับการชมโชว์เข้าชมมายากลที่ตระการตายิ่งใหญ่จากต่างประเทศในเธียเตอร์    (ไม่รวมในแพ็กเก็ตทัวร์) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามหรือให้ท่านสนุกกับการเล่นเครืองเล่นมากมายบนยอดเขาเก็นติ้งทั้งสวนสนุก   Outdoor & Indoor ซึ่งมีเครื่องเล่นมากกว่า 50 ชนิดให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างสนุกสนาน หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World, Ripley’s Belive It or Not *ไม่รวมในแพคเก็จ*ท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติของผู้ก่อตั้งและงานก่อสร้างของเก็นติ้งตั้งแต่เริ่มต้น นั่งเรือกอนโดล่าแบบเวนิส ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกอีกเยอะแยะมากมาย

 

วันที่สี่ เก็นติ้ง – หาดใหญ่ (อาหารเช้า,เที่ยง)

เช้า          นำท่านรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ห์บนโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาเก็นติ้งเพื่อเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  โดยกระเช้าไฟฟ้าอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสา ที่สร้างเป็นที่ระลึกแก่ทหารหาญที่ปราบคอมมิวนิสต์, จัตุรัสอิสราภาพเมอร์เดกาสแควร์  ,มัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านชมตึกรัฐสภา,อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง  หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวังกษัตริย์ อิสตาน่าไนการ่ากษัตริย์ของมาเลเซีย ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและชมโรงงานช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยา   จีน,ร้านนาฬิกาปลอดภาษี  สิ่งที่ขาดไม่ได้นำคณะถ่ายรูปคู่กับ TWIN TOWER  ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อเดินทางกลับหาดใหญ่

เย็น         ถึงดิวตี้ฟรีนำท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย อาทิเช่น เหล้า บุหรี่ น้ำหอม ช๊อกโกแลต เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่พร้อมความประทับใจ

 

ราคาทัวร์รวม                                                                   ราคาทัวร์ไม่รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ                                                             - ค่าเข้าชมที่ไม่ได้ระบุในรายการ
- โรงแรมที่พัก 2 ท่าน / ห้อง                                                  - ค่าหนังสือเดินทาง
- อาหาร 10 มื้อตามโปรแกรม                                                 - ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ                                                   

เดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป สอบถามราคากับทางเราได้นะคะ

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมดูทั้งหมด