ทัวร์ต่างประเทศ

เก็นติ้ง - คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

วันแรก หาดใหญ่  -  เก็นติ้ง ( อาหารเที่ยง,เย็น )

06.00น. พร้อมกันที่หน้าจุดนัดพบ  จากนั้นนำท่านเดินทางออกจากหาดใหญ่เพื่อมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทยและมาเลเซีย จากนั้นผ่านเส้นทางไฮเวย์สายบายพรัส ถึงเมืองเก่าอีโปร์ ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ-ของมาเลเซีย ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เก็นติ้งต่อ

บ่าย        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้งมหัศจรรย์เมืองในหมอกบนยอดเขาสูงที่มีอากาศหนาวเย็นประมาณ16-23องศาตลอดปี  นำท่าน ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า สนุกกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้เร็วถึง 6 เมตร/วินาที ยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบ อากาศบริสุทธ์อันหนาวเย็นตลอดทั้งปี  ถึงเก็นติ้งนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First world ซึ่งมีห้องพักมากที่สุดในโลก

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นนำท่านเสี่ยงโชคคาสิโนบนเกาะเก็นติ้ง (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าสำหรับสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิตรองเท้าหุ้มส้นสำหรับสุภาพสตรีแต่งกายตามสมัยนิยม) ท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคเเช่น รูเล็ต บาคาร่า แบล็คแจ็ค และสล๊อตแมทชีนเชิญตามอัธยาศัย หรือเลือกพักผ่อนกับการชมโชว์เข้าชมมายากลที่ตระการตายิ่งใหญ่จากต่างประเทศในเธียเตอร์  (ไม่รวมในแพ็กเก็ตทัวร์) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามหรือให้ท่านสนุกกับการเล่นเครืองเล่นมากมายบนยอดเขาเก็นติ้งทั้งสวนสนุก   Outdoor & Indoor ซึ่งมีเครื่องเล่นมากกว่า 50 ชนิดให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างสนุกสนาน หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World, Ripley’s Belive It or Not *ไม่รวมในแพคเก็จ*ท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติของผู้ก่อตั้งและงานก่อสร้างของเก็นติ้งตั้งแต่เริ่มต้น นั่งเรือกอนโดล่าแบบเวนิส ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกอีกเยอะแยะมากมาย

 

วันที่สอง เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์-ปุตราจาย่า  –  คาเมอร่อน (อาหารเช้า, เที่ยง เย็น )

เช้า          พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ห์ ณ ภัตตาคารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่  นำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น จัตุรัสอิสราภาพเมอร์เดกาสแควร์  (ลานแห่งอิสระภาพ)ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 100  เมตร  ,มัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์  นำท่านผ่านชมตึกรัฐสภา,อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและชมโรงงานช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยา   จีน,ร้านนาฬิกาปลอดภาษี  หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวังอิสตาน่าไนการ่าที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์แห่งมาเลเซีย สิ่งที่ขาดไม่ได้นำคณะถ่ายรูปคู่กับ TWIN TOWER  ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตาจาย่า  ซึ่งเป็นเมืองที่รวบรวมศูนย์ราชการของเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชม มัสยิดหินอ่อนสีชมพูที่ใหญ่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ และชมรัฐสภา ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถาปัตยากรรมที่ล้วนได้รับการออกแบบให้มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ อนุสาวรีย์มิลเลนเนียม ศูนย์ประชุมแลคคลับปุตราจาย่าและท่านจะได้ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี และสะพานแขวนกลางทะเลสาบที่มีความสวยงาม ได้เวลาอันสมควรนำท่านมุ่งหน้าสู่ยอดเขาคาเมร่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2, 000 เมตร ท่านจะพิชิตความคดเคี้ยวของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโค้ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายแบบธรรมชาติชมท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวป่าท้องถิ่น “ซาไก” ท่านจะได้นั่งรถผ่าน ชมน้ำตกอิสกาดาที่มีความสวยงามของคาเมอร่อน  พร้อมชมไร่ชาที่สวยงามและนำท่านดื่มชาคาเมร่อนที่มีรสชาติดีเยี่ยม ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย

เย็น         รับประทานอาหารเย็นแบบสติมโบ้ท (สไตล์คาเมร่อน) ท่านจะได้ลิ้มรสกับผักเมืองหนาวสด ๆ และรสชาติน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พักHeritage  HoTel ให้อิสระกับท่านในการเลือกพักผ่อน

 

วันที่สาม คาเมอร่อน – หาดใหญ่ (อาหารเช้า  เที่ยง )

เช้า          รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขาคาเมร่อนโดยระหว่างทางนำท่านเข้าเที่ยวสวนแควนตัสวัลเล่ย์ฟาร์มปลูกดอกไม้เมืองหนาวชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวและกระบองเพชรที่อายุกว่า 10 ปีเป็นดอกไม้จากประเทศเมืองหนาวที่ออกดอกกันสีสดๆช่วงเช้าให้ท่านสัมผัสไอเย็นและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นให้ท่านแวะซื้อพืชผักเมืองหนาวแวะซื้อผักสดๆ ฝากคนที่บ้านในราคาที่ไม่แพง ที่ตลาดประจำเมืองก่อนเดินทางลงเขาคาเมร่อน  ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขาคาเมอร่อน

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีนระหว่างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับหาดใหญ่

เย็น         นำท่านถึงยังด่านจังโหลนแวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี ) อาทิสินค้าราคาถูกเช่น  เหล้า  บุหรี่  ขนม และ เครื่องสำอาง  เช่น น้ำหอม    เครื่องแต่งกายของผู้หญิง และแว่นตาแบรนด์เนม  รวมถึงของเด็กเล่นต่าง  ๆ เพื่อเป็นของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านผ่านด่านไทยเพื่อเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ^^

 

ราคาทัวร์รวม                                                               ราคาทัวร์ไม่รวม
- โรงแรมที่พัก 2 ท่าน/ห้อง                                                - อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเอง 
- อาหาร 7 มื้อตามโปรแกรมที่ระบุ                                       - ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือโปรแกรม
- ค่าสกายเวย์ ( SKY WAY) ขึ้น – ลง เก็นติ้ง                          - ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- รถตู้ปรับอากาศ                                                             - ค่าทำหนังสือเดินทางมีอายุก่อนหมดอายุ6เดือน
- ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ
- ค่าน้ำวันละ 1 ขวด

สามารถสอบถามราคาแต่ละแพ็คเกจโดยออกเดินทาง  6-10 คนขึ้นไปดูทั้งหมด