ทัวร์ต่างประเทศ

โปรแกรมเที่ยว เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 3วัน 2 คืน

วันที่หนึ่ง  หาดใหญ่ – เก็นติ้ง (อาหารเที่ยง)

6:00       พร้อมกัน ณ จุดนัดพบนั้นที่ได้นัดหมาย  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดาผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางและมุ่งหน้าสู่ประเทศมาเลเซียโดยใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ระหว่างการเดินทางผ่านเมืองจังโหลน บัตเตอร์เวิร์ท

เที่ยง       นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังยอดเขาเก็นติ้ง สนุกกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY) เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้เร็วถึง 6 เมตร/วินาที ยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบ อากาศบริสุทธ์อันหนาวเย็น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First world จากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย

เย็น         นำท่านรับประทานอาหารเย็นตามอิสระ จากนั้นนำท่านให้เลือกจะเข้าชมคาสิโนระดับชาติ ที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิ สล็อตแมชชีน ,รูเล็ต ,ไฮโล, บัตคาร่า, ลูกเต๋า, ตู้ม้า เป็นต้น ** ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค ** (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)หรือจะแวะไปที่แกลเลอเรียสำหรับผู้มาเยือน เพื่อเรียนรู้ถึงวิสัยทัศน์ความมุมานะพยายามของผู้ก่อตั้ง ที่ทำให้เก็นติ้งกลายเป็นอาณาจักรแห่งความบันเทิงที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza สัมผัสความเย็นของหิมะที่Snow World, Ripley’s Belive It or Not และเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย นั่งเรือกอนโดล่าแบบเวนิส , ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลก หรือ เข้าชมมายากลโชว์อลังการยิ่งใหญ่จากต่างประเทศในเธียเตอร์ (ไม่รวมในรายการทัวร์) หรือท่านจะพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง  เก็นติ้ง – เก็นติ้ง  ( อาหารเช้า)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ห์ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้สัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบ อากาศบริสุทธ์อันหนาวเย็นในตอนเช้า หลังจากนั้นมัคคุเทศก์นำท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ “ทีมปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง ( INDOOR OUTDOR ) มีเครื่องเล่นและเกมส์ต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้ท่านได้ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้งภายในและกลางแจ้ง(ไม่รวมในแพ็ตเกจ)ซึ่งมีเครื่องเล่นถึง 50 กว่าชนิด หรือเลือกที่จะเย็นสุดขั้วกับ Snow World ซึ่งใหญ่ที่สุดในมาเลเซียด้วยอุณหภูมิ -5 องศา(ไม่รวมในแพ็คเก็จ)

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นนานาชนิดต่อ หรือบางท่านอาจจะเดินเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังต่าง ๆ ที่บริเวณ ศูนย์การค้าบนโรงแรมเฟริสเวิล์ด

เย็น         นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณตามอัธยาศัย  จากนั้นให้อิสระกับท่านในการเลือกพักผ่อน หรือ จะเลือกเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโน เชิญตามอัธยาศัย ( คาสิโนบริการ 24 ชั่วโมง )

 

วันที่สาม เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่  ( อาหารเช้า , เที่ยง )

เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ห์ ณ.ภัตตาคารของโรงแรมให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกครั้งเพื่อเก็บความประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งเพื่อนำท่านออกเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่  นำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น อนุสาวรีย์ทหารอาสา ที่สร้างเป็นที่ระลึกแก่ทหารหาญที่ปราบคอมมิวนิสต์,จัตุรัสอิสราภาพเมอร์เดกาสแควร์ ,มัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์  นำท่านผ่านชมตึกรัฐสภา,อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง  จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและชมโรงงานช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยา   จีน,ร้านนาฬิกาปลอดภาษี  หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้าพระราชวังอิสตาน่าไนการ่ากษัตริย์ของมาเลเซีย สิ่งที่ขาดไม่ได้นำคณะถ่ายรูปคู่กับ TWIN TOWER  ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  จากนั้นนำท่านกลับสู่หาดใหญ่

เที่ยง       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทาง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเช่น ดูหนัง ฟังเพลง หรือชมทัศนียภาพสองข้างทาง

เย็น         นำท่านถึงยังด่านจังโหลนแวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ( ดิวตี้ฟรี ) อาทิสินค้าราคาถูกเช่น  เหล้า  บุหรี่  ขนม และ เครื่องสำอาง  เช่น น้ำหอม เครื่องแต่งกายของผู้หญิง และแว่นตาแบรนด์เนม  รวมถึงของเด็กเล่นต่าง  ๆ เพื่อเป็นของฝาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านผ่านด่านไทยเพื่อเดินทางเข้าสู่หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความมประทับใจ

สามารถสอบถามราคาแต่ละแพ็คเกจโดยออกเดินทาง  6-10 คนขึ้นไปดูทั้งหมด