ทัวร์ในประเทศ

ล่องแก่งหนานมดแดง ณ พัทลุง

แพ็คเก็จ หนานมดแดง One Day Tour  

 9.00 น. คณะนักท่องเที่ยวพบกันที่ล่องแก่งหนานมดแดง

                สักการะหลวงปู่แสง ณ. วัดวังหอมพุทธาราม

                ชมถ้ำวังนายพุฒ

                มุดถ้ำชมป่าดงดิบวังนายพุฒ

               ชมน้ำตกหนานสวรรค์

               รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ล่องแก่งหนานมดแดง

               ลงล่องแก่งหนานมดแดง

              อบสมุนไพร ณ.ล่องแก่งหนานมดแดง

 ***ราคาไม่รวม รถตู้รับ-ส่ง 390 บ/ ท่าน

                  รวม รถตู้รับ-ส่ง 690 บ/ ท่าน

                   10คน พร้อมออกเดินทางดูทั้งหมด